immigracia.alle.bg

Червения къст

Червения къст
На този линк може да се види всички места кадето има офисини на Червения къст в цяла Испания

Няколко думи за Червения кръст , това е една неправителстенна световна организация  която , е ориентирана за подпомагне на хора в неравностойно положение .Безработни и хора без всякакви доходи , помощите са изразени в това като, хуманитарни подпомагане с храни и социални , има борса за намиране на работа . Има и целеви помощи за еднократни плащания на квартира също и с парични средства! За разлика от България тук тази организация наистина работи както , трябва и точно на време !

За да бъдете записани на борсите за работа се прави една регистрация и между другото от там излизат и доста читави работни места . В различните аутономии в Испания борсите започват по различно време да финкционират смиъл че, не са целогодишни .Трябва да се пита на място от там ще ви кажат кой месец започва работа борсата за да може да се запишите за търсене на работа.

А за за хранителните и целевите помощи работи целогодишно . След записване след няколко дни ви се отпущат помощите ! За записване се изискват следните документи НИЕ, лична карта или паспорт, служебна бележка от ИНЕМ че, сте записани на борсата и сте безработен и не получавате никакви помощи от никаде!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg