immigracia.alle.bg

Каритас

Каритас
На този линк може да видите каде точно по цяла Испаня има офиси на Каритас!

Няколко думи за Каритас , това е една неправителстенна организация на католическата царква  която , е ориентирана за подпомагне на хора в неравностойно положение .Безработни и хора без всякакви доходи , помощите са изразени в това като, хуманитарни подпомагане с храни и социални , има борса за намиране на работа . Има и целеви помощи за еднократни плащания на квартира също и с парични средства!

Също в някой региони има и безплатна кухня наречена  ,, социал'' там се дава готова грана за вкъщи и се приготвя  от качествени продукти .

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg