immigracia.alle.bg

Renta garantizada de ciudadania

Гарантирани доходи ( Renta Garantizada de Ciudadania)-Испания

Държавата отпуска социални помощи( renta garantizada de ciudadanía ). Размера е около 390 Евро на месец. Изискванията са кандидатстващите да имат 2 години адресна регистрация в съответното населено място, да нямат работа или да нe получават друг вид помощи или обезщетения за безработица( paro, subsidios ). Не се изисква трудов стаж. Помоща е за период от 6 месеца, като може да се продължи до 3 години, ако няма промяна на положението.
Необходимите документи са:
1. Молба( solicitud) която се взема от офиса на Generalitatа в съответният град.
2. Фотокопия на NIE то и на личната карта или паспорта.
3. Сертификат от INEM, за това, че към момента на подаването не се получават помощи или обезщетения
( certificado negativo de INEM).
-за сертификатите от INEM( вече само с предварителна среща по телефона или на сайта на INEM):
тел. 901 010 210
www.sepe.es
4. Адресна регистрация( certificado de empadronamiento)-за последните 24 месеца от Ayuntamientoto
5. При семейни( фотокопиe на NIE то и на личните карти на всички членове на фамилията),
а така също и преведен и легализиран граждански brak( libro de familia).
6. При развод-pешението на съда( sentencia de divorcio).
7. Банкова сметка( cuenta bancaria).
Отговора се получава с писмо по пощата от 3 до 6 месеца, след датата на подаване на документите. А ,ако сте одобрени, може да чакате и 1 година за изплащането на парите, като в повечето от случаите парите се изплащат на куп за цялата година, считано от датата на получаването на писмото с одобрението.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg