immigracia.alle.bg

Признаване на трудов стаж от България в Испания

Пренасянето на социално-осигурителни права между страни от ЕС се регламентира от следните документи:
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общността.
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71
Не прилагам линкове, който иска да ги чете, да пусне в Гугъл заглавията, излизат много източници, но са все в .doc формат.
Специално за пенсиите попаднах на това разяснение:
http://www.trudipravo.bg/index.php?o...=49&Itemid=251

Тези дни се занимавам със сродни въпроси, свързани със здравните застраховки, та покрай това понаучих някои неща. Основното е, че размяната на информация между държавните институции става посредством стандартизирани европейски формуляри, които се означават с буквата Е и номер. За съжаление никъде не открих официална информация и обяснения кой формуляр за какво се ползва и кой го издава (но засега съм търсила само на испански и български, може би трябва да потърся на други езици). От неофициални източници намерих следното:
Серия E-100. За правото на ползване на обезщетения за болест, майчинство и преместване (?).
Серия E-200. За изчисляване и изплащане на пенсии.
Серия E-300. За правото на ползване на обезщетение при безработица
Серия E-400. За правото на ползване на семейни помощи.

Аз се сблъсках с това, защото от НАП в България искат формуляр Е-104, за да изчистят начислени здравноосигурителни задължения. Този формуляр съдържа информация за периодите, в които човек се е осигурявал здравно. Мислех си, че всичко ще бъде лесно, но се сблъсках с отчайваща некомпетентност в испанската Осигурителна институция (Сегуридад сосиал). На сайта им няма никаква информация за тези документи, а може би бавно бавно ги въвеждат в действие. Засега са се справили с Е- 101, 102 и 103. Други няма.
В понеделник ходихме с мъжа ми в местните осигурителни служби (които са две, с различен предмет на дейност, за да му е по-лесно на човек. Според мен в много случаи хората не знаят в чий ресор е проблемът му). Отидохме в едната (INSS), защото бях срещнала в интернет форуми, че те издават Е-104. След един час чакане, разбрахме, че си нямат идея какво е това. След известно ровене по папки, ни питаха за какво се отнася. Като казахме, че е за периоди на коитизации (плащания), побързаха да се отърват от нас. Явно котизации беше ключова думичка за препращане към другата служба (TGSS). За щастие поне двете служби се намират в една сграда, че в повечето случи не е така. Само че и там нямаха идея какво е това. Служителят извика някакъв друг, с който се разправяхме 10 минути, защото упорито отказваше да разбере (испанският ни не е чак пък толкова лош), че в България искат да плащаш здравни осигуровки и за да не ги искат трябва да докажеш, че ги плащаш другаде (в случая Испания) и че това се доказва с формуляр Е-104. Опитваше се да ни пробутва Европейска здравна карта и кой знае още какво.
Засега съм задала въпроса на сайта на Сегирудад сосиал, да ми кажат къде се издава този формуляр. Пак по неофициална информация от интернет би трябвало да се издава от по-централна служба, на ниво провинция (Dirección Provincial del INSS).

Цитата е ползван от един форум който , намерих за полезна информацията!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg