immigracia.alle.bg

Онлайн заявка на дигитален сертификат

Онлайн заявка на дигитален сертификат
Този дигитален сертификат може да се ползва пред всички публични институции : банки , INEM, SEPE, Asienda, Junta и други в сайта има подробно обяснено пред кой институци ви върши работа . Също може да се подписвате и в за паро и субсиди без да се ходи на място! Заявяаването и получаването ми е абсолютно безплатно . След като си попалните номера на НИЕ и продължите системата ви генерира един 9 цифрен код , които си го преписвате и с него и орегинала на НИЕ, Паспорта и този номер отивате в INEM от там ще ви издадът една бланка , това се прави лично . После от същия този сайт си сваляте софтуер според браузера си с които ползвате в интернет . Подписването и влизането става с НИЕ номера.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg