immigracia.alle.bg

Срокове за издаване на българските лични документи

1. Паспорт

–за обикновена услуга срокът е до 90 дни.

–за бърза услуга срокът е до 60 дни.

2. Лична карта

-за обикновена услуга срокът е до 90 дни.

-за бърза услуга (само при подмяна на лична карта) срокът е до 60 дни.

3. Свидетелство за управление на МПС

– (само при подмяна на СУМПС)

срокът е до 90 дни.

Важно!

1. Българските граждани, пребиваващи в чужбина, които имат валиден български личен документ, нямат задължението да преиздадат този документ, преди да е изтекъл срокът на неговата валидност.
Българските лични документи са валидни до изтичане на срока им.

2. Валидността на изтичащите през 2010 г. лични карти и свидетелства за управление на МПС ще изтече 6 месеца след датата на валидността, посочена върху тях.

Това важи само за ползване на личната карта и свидетелство за управление на МПС в Република България, но не и в чужбина.

http://www.mfa.bg

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg