immigracia.alle.bg

Асоциаци на Българите в Испания

Асоциация на българите в Навара "ORFEY BG”, Памплона
Asociacion de Bulgaros en Navarra "ORFEY BG", Pamplona

Създадена през 2007 година. Организацията работи за съхраняването на българската идентичност, отбелязва български празници, развива образователен проект.
Председател: Съби Арсениев Атипов
Е-mail: orfeybg@yahoo.es
Уеб-сайт: www.orfeybg.com

"Български корени" - Списание за българите в Испания

Месечно списание за българите в Испания. Започва да излиза от юни 2008 година. Издава се на български език от Club Raiz и в сътрудничество с Испанско-българския център и асоциация „Св.св.Кирил и Методий”.
Публикува полезна правна информация за сънародниците в Испания, отзвуци от събития, свързани с българската общност в кралството, материали за български традиции и празници.
Изданието е отворено за мнението на сънародниците, относно това как живеят и как успяват, как се интегрират в испанското общество.

Контакти:
raizbulgaria@clubraiz.com
Raiz Bulgaria
Български корени
Isaac Pegal 2, 2 piso
28015 Madrid

Асоциация BG Арагон – Сарагоса
Asociacion BG Aragon  - Zaragoza

Създадена през 2006 година. Целта на организацията е да работи за съхраняване на българската идентичност, култура и традиции, както и да участва в социалния и културния живот на Сарагоса и автономна област Арагон. Към асоциацията е създаден фолклорен състав „Чанове”. Впоследствие формацията се отделя от организацията и продължава самостоятелно развитие(2008).
Председател: Славейка Генчева
тел.: 0034 976 099210

Асоциация за европейска интеграция „Дунав”
Asociacion Para La Integracion Europea Danubo

Асоциацията е учредена на 30.10.2009 година. Целта на сдружението е да популяризира българската култура в Испания и да работи за съхраняването на българската идентичност на испанска земя. Организацията подпомага пълноценната интеграция на българите в испанското общество. Представя културни проекти, работи за създаване на образователен проект и българско неделно училище във Фуенлабрада, Мадридска автономна област.
Председател: Олга Сагаева
тел.: 0034 649 450 853
Е-mail: aie_danubo@yahoo.es

Асоциация за приятелство и сътрудничество „Св.Георги”- Барселона
Asociacion Saint Jordi de amistad Catalunya - Bulgaria, Barcelona

Създадена през 2008 година. Поставила си е за задача да работи за съхраняването на културната идентичност на българите в Каталуния, популяризирането на българския език и култура.
Председател: Христо Стоичков
Зам. председател: Мария до Кармо Маркес Пинто
тел.: 0034 93 218 84 31
Управителен съвет: Катя Танева, Стоянка Колева
Е-mail: stoyankaes@yahoo.es
тел.: 0034 606096793

Асоциация на българите в Гандия „Мадара“
Asociacion de los bulgaros en Gandia „Madara”

Целите на организацията са съхраняване на идентичността и националните традиции на българите в автономна област Валенсия, популяризиране на българска култура и изкуство, развитие на образователен проект.
Председател: Корнелия Драганова
тел.: 0034 692 703 387

Асоциация на българите в Испания "Балкан", Мадрид
Asociacion des inmigrantes bulgaros en Espana "Balcan", Madrid

Създадена през 2003 г. Поставя си за цел да работи за интеграцията на българите в испанското общество и активно да си сътрудничи с испански организации. Осъществява проекти, чрез които се стреми да популяризира българското културно наследство и традициите. Разработва проекти със социална насоченост. Към асоциацията има създаден танцов състав „Българи”.
Председател: Петя Цанева
Адрес:
C/Teniente Munoz Diaz, 5
28 018 – Madrid
тел.: 0034 91 719 88 86
факс: 0034 91 719 89 11
E-mail: info@aibebalcan.com

Асоциация на българите в Навара "РОДИНА", Памплона
Asociacion de los Bulgaros en Navarra "RODINA", Pamplona

Създадена през 2005 година. Поставила си е за цел да работи за сплотяването на българите в област Навара, поддържането и разпространяването на българска култура и автентичен български фолклор. Към асоциацията са изградени танцов състав и оркестър за българска народна музика.
Председател: Красимир Хаджиев
E-mail: krasieh@msn.com

Асоциация на българите в Палма де Майорка „Св. св. Кирил и Методий”
Asociacion de los Bulgaros en Mallorca Sveti Sveti Kiril i Metodii

Създадена през 2008 година. Събира българи, живеещи в Палма, на Балеарските острови. Поставила си е за цел да обединява българската общност и да работи за запазването на родната култура, традиции и език. Създала е българско училище, танцов състав „България” и квартет „Аура”.
Председател: Светлана Ленова
Адрес:
Asociacion de los bulgaros en Mallorca
C/Eusebio Estada,48
C.P.07004 
Понеделник - 18.00 - 21.30
Петък - 18.00 - 21.30
E-mail: abm_kirilymetodii@yahoo.es
тел.: 0034 627 793 228

Асоциация на българите в Тарагона „България“
Associació de búlgars de Taragona "Bulgària"

Създадена през 2009 година. Целите на организацията са съхраняване на българската култура, идентичността и
националните традиции на българите в Каталуния и съдействие за изграждането на положителен образ на България. 
Председател: Илиана Т. Илиева – Дъбова
тел.: 0034/670 822 153
         0034/977 522 345
Е-mail: bulgarostgn@hotmail.com

Асоциация на българката „Бялата лястовица” , Валенсия
Създадена през 2010 година. Поставила си е за цел да популяризира българската култура и традиции, да развие образователен проект, театрален самодеен състав и работи за интеграцията на българите във Валенсия.
Председател: Сийка Мудиева
тел.: 0034 652 639 760
Е-mail: rodolyubie@gamail.com

Асоциация на славяните , Мурсия
Асоциацията е създадена през 2008 г. Работи за интеграцията на българите в Мурсия. Предлага консултации по административни и социални въпроси, проблеми на жените, организира курсове за изучаване на испански език, разработила е образователен проект по роден език.
Президент: Весела Емилова
Е-mail: vessi_cara@yahoo.com

Асоциация “България”, Сеговия
Asociacion „Bulgaria”, Segovia

Създадена през октомври 2006 година. Асоциацията си е поставила за задача да работи за съхраняването на българската идентичност на сънародниците,  създала е българско училище и танцов състав „България”.
Председател: Стефка Георгиева
тел.: 0034 687 775 695

Асоциация „Българска дружина”, Малага
Asociacion „Grupo Bulgaro”, Malaga

Създадена през 2001 г. Работи за запазването на културната идентичност на нашите сънародници. Включва се в местни фестивали и празници на културите, за които подготвя щандове с информация за България, българската култура и традиции.
Председател: Матей Фотев
тел.: 0034 615 430 856

Асоциация „Габриела”, Сеговия
Asociacion „Gabriela”, Segovia

Създадена през 2003 г. Работи за интегрирането на българите в Сеговия и за решаването на социалните им проблеми. Към организацията действа спортен клуб „България 94”.
Председател: Георги Георгиев
E-mail: Rosen Georgiev rokodage@hotmail.com

Асоциация „Кубрат”, Хетафе
Asociacion „Kubrat”, Getafe

Създадена през 2002 г. Улеснява социалната интеграция на българите. Подпомага общността с информация и консултация за работа, жилища, записване на децата в училище. Основател е на българско неделно училище, посещавано от деца на възраст до 12 години. Провежда кръжок по българска бродерия, курсове по испански език, организира изложби, концерти, екскурзии и чествания на празници.
Президент: Нели Кочева
тел.: 0034 606 961 347
E-mail: asociacionkubrat@abv.bg

Асоциация „Къща Тракия, България в Каталуния” - Барселона
Associacio Casa Tracia, Bulgaria a Catalunya - Barcelona

Създадена през 2010 година. Организацията работи за популяризирането на българската култура и традиции в Каталуния, способства за развитието на диалога между културите.
Председател: Таня Иванова-Солер
тел.: 0034 669 349 483
E-mail: presidencia@casatracia.org

Асоциация „Прогрес” , Валенсия
Asociacion „Progreso", Valencia

Създадена през 2009 година. Работи по културни и образователни проекти. Осъществява курсове по испански и английски език, фламенко и български народни танци. Създала е танцов състав „Веселие”.
Президент: Рени Младенова
тел.: 0034 687760947
Е-mail: progres2009@abv.bg

Асоциация „Стара планина”, Валядолид
Associacion de bulgaros en Valladolid "Stara planina"

Сдружението е създадено на 28 декември 2008 г. към ASAIN (асоциация за подпомагане на имигрантите във Валядолид ).
Целта на организацията е да съдейства за съхраняването на българската културна идентичност сред сънародниците във Валядолид, както и да способства за интеграцията им в обществото. Към сдружението има сформирана танцова и вокална група, училище за деца и възрастни (испански граждани) с обучение на български език, история, география и народни традиции. Асоциацията е създала танцов състав „Орфей”.
Председател: Петринка Янева
тел.: 0034 983 40 45 77

Асоциация „Феникс”, Мадрид
Asociacion „Phenyx”, Madrid

Създадена през 2010 година. Организацията работи за съхраняването на българската култура и традиции.
Председател: Мариана Тодорова
Тел.: 0034 /914-623-666
Е-mail: phenyx@mail.bg

Българо-испанска асоциация „Вяра, надежда, любов” Мостолес
Създадена през 2008 година. Поставила си е за цел да обединява българската общност и да работи за запазването на родната култура, традиции и език. Създала е българско училище, като филиал на училището „Св. Йоан Рилски” в Мадрид.
Президент: Евтим Станков
тел.: 0034 695 799 866
Е-mail: efistankov@yahoo.com

Българо-испанска асоциация “Св. Св. Кирил и Методий”, Мадрид
Asociacion Bulgaro- Espanola „Cirilo y Metodio”, Madrid

Създадена през 2006 година. Поставила си е като приоритет да допринася за съхраняването и развитието на българската културна идентичност на испанска територия. Предлага дейност с цел подпомагане на двустранните отношения между България и Испания в сферата на културата, изкуството, икономиката, социалното дело, туризма. Асоциацията управлява Испанско-българския център.
Президент: Рада Велчева
Адрес: Б.И.А. "Кирил и Методий",
Социално-културен център "Мариано Муньос" етаж 1
Almendrales (L3)
Работно време: от Понеделник до Петък от 9:00 ч. - 14:00 ч.
тел.: 0034 91 500 10 89
         0034 91 457 10 81
Е-mail: info@abeciriloymetodio.com

Българска православна църковна община "Свето Богоявление", Мадрид - Сеговия
Година на създаване:
2006 година.
Богослужения се водят в католически храм в Сеговия, в който са занесени православни икони.
Свeщeник: Сeрафим Вълков
Адрес: c. Travesia Santa Maria Magdalena N-15,
E-28016 Madrid
тел.: 0034 697 705 60
факс: 0034 913 456 651 (Българско посолство)

Българска православна църковна община „Света Богородица”, Барселона
Българската православна църковна община е обединителен център за българите в Барселона. Богослужения се водят в криптата на католическа църква в града.
Адрес: Ssa Madre De Dios
Obradors 6, 4, 2а
Barcelona 08002
Espana

Българско неделно училище „Васил Левски”, Аликанте
Създадено през 2010 година. Училището е учредено като образователен проект на асоциация „Прогрес” във Валенсия и има подкрепата на българското училище „Васил Левски” във Валенсия.
Лице за контакт: Рени Младенова
тел.: 0034 687760947
Е-mail: renivalencia@abv.bg

Българско неделно училище „Васил Левски”, Валенсия
Създадено през 2009 година. Училището се развива като образователен проект на асоциация „Прогрес” във Валенсия. Преподава се български език и литература, история на България и география на България.
Лице за контакт: Рени Младенова
тел.: 0034 687760947
Е-mail: renivalencia@abv.bg

Българско неделно училище „Димитър Димов”, Виалба
Създадено през 2010 година. Училището е учредено като образователен проект на асоциация „Балкан”-Мадрид. Водят се занятия по български език и литература, по история на България и география на България. Предлага обучение на ученици от начален, среден и горен курс.
Лице за контакт:  Борянка Йочева
Тел.: 0034 9116648013
Е-mail: bgcolegio@yahoo.com

Българско неделно училище „Христо Ботев”, Алкала де Енарес
Escuela Dominical Bulgara „Hristo Botev” – Alcala de Henares

Създадено през 2010 година. Училището се развива като образователен проект на асоциация „Т.А.Н.Г.Р.А.”-Мадрид.
Преподава се български език и литература и история на България.
Лице за контакт: Деана Иванова
тел.: 0034 917922430
Е-mail: asociaciontangra@hotmail.es
Пощенски адрес за кореспонденция:
Deana Ivanova      
Calle/Elizondo, 22-3-D, cp. 28041  Madrid

Българско училище в Памплона
Създадено през 2008 година от Асоциацията на българите в Навара “Орфей BG”. Предлага обучение от I до IV клас. Преподават се български език и литература, роден край.
Председател на асоциацията: Съби Арсениев
Адрес: San Gregorio 28 bajo
28047 Pamplona (Navarra)
Espana
тел.: 0034 (0)678 451 963
          0034(0) 663 109 886
Е-mail: orfeybg@yahoo.es
Уеб-сайт: www.orfeybg.com

Българско училище в Тафая
Създадено през 2008 г. от Испанско-българската асоциация „Св.Св.Кирил и Методий” в Навара. Предлага обучение от I до IV клас. Преподават се български език и литература, роден край.
За контакти: Ваня Димитрова, зам.-председател на асоциацията
Адрес: Vania Dimitrova
c/ La peña,18
Tafalla-31300, Navarra
Еspana
Е-mail: ciriloymetodiodenavarra@gmail.com
              dimivania@yahoo.es

Българско училище във Фуенлабрада, Мадрид
Създадено през 2010 година като проект на Асоциацията за европейска интеграция „Дунав”. Водят се занятия по български език и литература, история на България.Изучават се български народни танци, фолклорен кръжок.
Училището е Клон Фуенлабрада на Първо българско училище „Св.Иван Рилски”.
Координатор: Олга Сагаева
Тел.: 0034 694 450 853 
Пощенски адрес за кореспонденция:
Olga Sagaeva
c/ Alemania 8,8D
28 943 FUENLABRADA( MADRID)
ESPANA

Българско училище Св.Св.Кирил и Методий, Барселона
Създадено през 2009 година като проект на асоциация Св. Георги в Барселона. Водят се занятия по български език и литература, история на България. Училището е към посолството на Република България в Мадрид.
Директор: Стоянка Колева
тел.: 0034 606096793 
Пощенски адрес за кореспонденция:
Stoyanka Koleva
c/ Joanot Martorell 18-20 4º4ª
08303 Mataró
Barcelona
España

Българско училище „Родолюбие” – Валенсия
Създадено през 2010 година от асоциацията на българката „Бялата лястовица” във Валенсия.
Училището е израз на желание от асоциация „Бялата лястовица” да се работи за разширяването на образователния процес сред българските деца във Валенсия.
Е-mail: rodolyubie@gamail.com

Българско училище „Св.Св.Константин и Елена” – Мурсия, Испания

Създадено през август 2009 година в Ел Раал от сънародници в гр. Мурсия.
Водят се занятия по български език и литература и история на България. Учениците изучават като извънкласна дейност българска народна музика и танци.
Председател: Зоя Иванова Навякова
E-mail: razdol@abv.bg
Телефон: +34696774674

Българско училище „Свети Седмочисленици” в Тарагона
Създадено през 2010 година от Асоциация България в Тарагона, автономна област Каталуния. Предлага обучение от I до IV клас. Преподават се български език и литература, роден край. Желание за развитие на образователен проект с преподаване на български език и литература, история на България и география на България.
Лице за контакт: Илиана Илиева-Дъбова
тел.: 0034977522345

Българско училище „Хр.Ботев”, Лорка, провинция Мурсия
Създадено през 2007 година. Училището е учредено като образователен проект на Национална асоциация „Хан Кубрат”, гр. Лорка, провинция Мурсия. Предлага се изучаване на български език и литература, история на България и география на България.
Лице за контакт: Бистра Генова, президент на асоциация „Хан Кубрат”
Адрес: Khan Kubrat
Avda. Juan Carlos I nr.8 bajo
30800 Lorca, prov.Murcia
Espana
тел.: 0034 968442760
Е-mail: khankubrat@yahoo.com

Българско училище „Цар Симеон”, Сеговия, Испания

Училището е учредено като образователен проект на асоциация „Габриела”- Сеговия. Водят се занятия по български език и литература и по история на България. Осъществява изучаване на българска народна музика и танци. Предлага обучение на ученици от начален курс, създадена е предучилищна група.
Лице за контакт: Георги Георгиев
Тел.: +34921100720

Вестник "Нова Дума" – вестникът на българите в Испания
„Nova Duma” – el periódico de los búlgaros en España

„Нова дума” е първото българско издание в Испания и единственият български вестник, който се издава в тази страна.
От есента на 2003 г. излиза със седмична периодичност и с тираж 9 000 бр. Има издадени над 350 броя – повече от което и да било друго издание, насочено към имигранти, от каквато и да е националност, в Испания.
„Нова дума” е посредник между българските емигранти в Испания и испанското общество, испанските и българските институции, асоциациите, занимаващите с културна и със социална дейност в помощ на емигрантите, български и испански творци и др. Институции и търговски организации използват потенциала на „Нова дума”, за да стигат техните послания до българите, живеещи в Испания.
Вестникът се разпространява чрез испанска дистрибуторска мрежа по будките за вестници и списания и от друга страна – от дистрибуторски екип на „Нова дума” в интернет клубове, телефони кабини, български магазини, ресторанти, седалища на асоциации и други места, където се събират българи.
Издател (продуцент): Богдана Мараджийска
Главен редактор: Елина Керелезова-Бардерас
Редакционен екип: Анна Апостолова, Йосиф Давидов, Николай Николов
Пощенски адрес за кореспонденция:
NOVA DUMA, C/Simancas, 36, 28941 Fuenlabrada /Madrid/
тел.: 0034 91 697 25 96
          0034 699 972 422
тел. в България: 00359 (02) 40 30 774
факс: 00 34 91 697 25 96
е-mail: novaduma@yahoo.es
              semanarios@eeep.eu
Уеб сайт: www.novaduma.com

Испанско-българска асоциация за интеграция и развитие
Asociacion Hispano-Bulgara para la Integración y el Desarrollo (A i+d)

Асоциацията работи за организиране на конференции, изложби, кръжоци, курсове, консултации, концерти, семинари, дискусии, с публикуване на издания с информационен характер с цел промотиране на българската култура и културен обмен между Испания и България. Подкрепя социалната и културна интеграция на българите в Испания.
Координатор „Интеграция и развитие”: Бойка де Ванегас
За контакти: BOIKA DE VANEGAS
моб. тел.: 635 66 84 93, 656 98 37 26 (España)
Е-mail: vanegas_consult@yahoo.com

Испанско-българска асоциация „Кирил и Методий”, Навара
Аssociation cultural hispano-bulgara „Cirilo y Metodio” de Navarra

Основана през 2008 г. Асоциацията е регистрирана в Тафайя, автономна област Навара. Обединява българи и испанци. Работи за интеграцията на сънародниците в испанското общество, за развитие на образователни проекти, за организиране на фолклорни концерти, изложби, празници.
Вицепрезидент: Ваня Димитрова
Е-mail: ciriloymetodiodenavarra@gmail.com

Квартет за български народни песни „Аура”, Палма де Майорка, Испания
Формацията е основана през 2009 година. Нейният дебют се състоя на празника за солидарност на народите на Палма де Майорка (декември 2009). Изпълняват песните: "Бела съм бела, юначе", "Прочу се мома Неделя", два автентични двугласа и др.
За контакти: Светлана Ленова
тел.: 0034653565053
E-mail: abm_kirilymetodii@yahoo.com

Културна асоциация „Т.А.Н.Г.Р.А”, Мадрид
Asociacion Cultural „T.A.N.G.R.A”, Madrid

Създадена през 2004 г. Основна дейност на организацията е представянето на традициите в българската музика и култура в Испания, чрез няколко танцови формации.
Председател: Деана Иванова
тел.: 0034 630 333 651
E-mail: asociaciontangra@hotmail.es

Национална асоциация "Хан Кубрат", Лорка
Asociacion KHAN KUBRAT, Lorca

Създадена през 2007 г. Има клонове в градовете Мадрид, Бургос, Валенсия, Мурсия и др. В сътрудничество с посолството на Р България в Мадрид организира Ден на консула в градовете Лорка, Бургос, Валенсия. Развива образователен проект.
Президент: Бистра Генова
тел./факс: 0034 968 442 760
моб. тел.: 0034 655131322
                   0034 662398498
Е-mail: khankubrat@yahoo.com

Ново българско училище „Васил Левски”, Палма, Балеарски острови
Създадено през 2010 година. Училището предлага изучаване на български език и литература и история на България.
Лице за контакт: Даниела Ноева
тел.: 0034 971 149 064
Е-mail: nbu_vasil.levski@yahoo.es

Първа българска гимназия „Йордан Йовков” - Мадрид
Създадена през 2010 година. Гимназията е учредена като образователен проект на Асоциацията на българите в Испания „Балкан” – Мадрид. Изучава се български език и
литература, история на България и география на България.
Лице за контакт: Ася Иванова, Петя Цанева
тел.: 0034 91719886, 0034 685875535
Е-mail: aibebalcan@yahoo.es

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски” – Енгера, провинция Валенсия
Създадено през 2009 година. Училището е учредено като образователен проект на Асоциацията на българските емигранти „Балкан” – филиал Хатива.
Лице за контакт: Ваня Пенчева, координатор
Адрес: C/Blai Bellver, 15,3,8
46 800 Xativa,
Espana
тел.: 0034 (0)677 678 749
Е-mail: vanyapencheva@yahoo.es

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски”, Гандия
Създадено от Асоциацията на българите в Гандия „Мадара”. Предлага обучение от I до VIII клас. Преподават се български език, роден край, история и литература. Училището е към посолството на Република България в Кралство Испания.
За контакти: Корнелия Драганова, координатор
Адрес: Асоциация на българите в Гандия „Мадара”
C/ Abad Sola, 40,
46 701 Gandia
Espana
тел.: 0034 (0)692 703 387
Е-mail: balcan_inmobiliaria@hotmail.com

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски”, Мадрид
Създадено през 2003 г. от Асоциацията на българските имигранти “Балкан”. Преподават се български език, роден край, история и литература. Децата имат възможност да изучават като свободно избираеми предмети рисуване, хореография, драматизация на приказки и музика. Има статут на обучение по български език, литература, история и география към Посолството на Р България в Мадрид.
За контакти: Петя Цанева, президент на асоциация БАЛКАН
Адрес: AIBE BALCAN
C/ Teniente Muñoz Díaz, 5
28018, Madrid
тел.: 91 719 88 86
E-mail: aibebalcan@yahoo.es
              info@aibebalcan.com
Уеб-сайт: www.aibebalcan.com

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски”, Мостолес
Създадено от българо-испанска асоциация „Вяра, надежда и любов”. Предлага обучение от I до IV клас. Училището е към посолството на Република България в Кралство Испания.
За контакти: Ефтим Станков, координатор
Адрес: C/ las Palmas, 48
28047 Mostoles (Madrid)
Espana
тел.: 0034 (0) 91 226 50 70
          0034 (0) 695 799 866

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски”, Палма де Майорка
Създадено от Асоциацията на българите в Майорка „Св.Св.Кирил и Методий”. Предлага обучение от I до IV клас. Училището е към посолството на Република България в Кралство Испания.
Лице за контакт: Светла Ленова, координатор
Адрес:
SVETLANA LENOVA
C/ GABRIEL FONT I MARTORELL, 19 P.3-2ª C.P.07011 PALMA DE MALLORCA
ISLAS BALEARES , ESPANA
тел.: 0034 (0) 653 565 053

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски”, Сеговия
Създадено от Асоциацията на българите в Сеговия “България”. Предлага обучение от I до IV клас. Училището е към посолството на Република България в Кралство Испания.
Лице за контакт: Стефка Борисова, координатор
Адрес: C/ Tomasa de la iglesia 1,
40 005 Segovia
Espana
тел.: 0034 (0) 687 775 965
Е-mail: asociacionbulgaria@yahoo.es

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски”, Тенерифе
Създадено от Асоциацията на българските имигранти “Балкан” – филиал Тенерифе. Предлага обучение от I до IV клас. Преподават се български език, роден край. Училището е към посолството на Република България в Кралство Испания.
Лице за контакт: Мария Стойкова, координатор
Адрес: C/ Juan Carlos I, 31, Urb.Jardines del Sur, Bloque 3, apt.3A
38 650 Los Crisitanos, Arona, S/Cruz de Tenerife
Espana
тел.: 0034 (0) 678 002 396

Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски”, Хатива
Създадено от Асоциацията на българските имигранти “Балкан” – филиал Хатива. Предлага обучение от I до XII клас. Преподават се български език, роден край, история и литература. Училището е към посолството на Република България в Кралство Испания.
Лице за контакт: Ваня Пенчева, координатор
Адрес: C/Blai Bellver, 15,3,8
46 800 Xativa,
Espana
тел.: 0034 (0)677 678 749
Е-mail: vanyapencheva@yahoo.es

Списание БгСтил - Български стил
bgSTYL  - ESTILO BÚLGARO
Списанието на българите в Испания излиза от 13 ноември 2006 г. Издава се от Испанско-българска асоциация за интеграция и развитие. Тиражът на ежемесечното списание е 10000 екземпляра,
бгСТИЛ е  двуезично печатно и електронно издание. От една страна, списанието има за задача да поддържа тесни контакти със  съотечествениците, да подпомага тяхното социално, културно и трудово  приобщаване към испанското общество, а от друга, да запознае испанското общество с България, българската култура, бит, традиции и обичаи; да сближи българи и испанци и да спомогне за културния и икономически обмен между двете страни.
Главен редактор: Бойка де Ванегас
Редакционен екип: Пламен Пенев, Паула Бернард, Анета Григорова, Светла Йорданова, Даниел Арментия
Пощенски адрес за кореспонденция:
Calle María de Molina, 26, 1 dcha.,Madrid, 28 006, España,
ASOCIACIÓN HISPANO-BÚLGARA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO
Тел.: 0034635668493
          0034656983726
E-mail: bg_styl@yahoo.es
Уеб сайт: www.bgstyl.com

Танцов състав  „Веселие” - Валенсия
Танцов състав с художествен ръководител и хореограф Минчо Райков. Създаден към Асоциация „Прогрес” във Валенсия.
Лице за контакт: Рени Младенова
E-mail: progres2009@abv.bg

Танцов състав „България”, Палма, Испания
Създаден през 2009 година към Асоциацията на българите на Майорка "Св. Св. Кирил и Методий". Формацията представя български национален фолклор. Изнася концерти на празници на културите в Палма де Майорка. Представя България на празника на солидарността. Изпълняват :Пазарджишка копаница, Смесен тракийски танц и Северняшки смесен танц и др.
Лице за контакт: Светлана Ленова
тел.: 0034653565053
E-mail: abm_kirilymetodii@yahoo.com

Федерация „Цар Симеон”, Сеговия
Създадена през 2009 г. Работи за интегрирането на българите в автономна област Кастилия и Леон. Организира за българите празници и събори. Планира в културен център в Сеговия да провежда езикови курсове и семинари.
Председател: Георги Георгиев
E-mail: rokodage@hotmail.com

Фолклорна формация -"Трио Траки" – Мадрид
„Траки” е първото професионално трио за народна музика в Испания. Тримата музиканти са възпитаници на "Филип Кутев" - гр. Котел. Ръководител на триото е изявеният български гайдар Пламен Пенев /Джорето/. Виртуозът е получил признание при надсвирвания на гайдари в Копривщица, Андора, Португалия и Испания.
Лице за контакт: Пламен Пенев
E-mail: bg_styl@yahoo.es

„Родопис” Формация за български фолклор - Мадрид
Създадена през 1999 година. Във формацията влизат професионални музиканти. Многобройни изяви в Испания. Свирят редом с изключително популярни изпълнители като Горан Брегович, испанския гайдар Евиа, румънската група Хайдук и др. В състава участват: Пламен Пенев (гайда), Кънчо Кънчев (клавишни и вокал), Наско Христов (акордеон), Иво Христов (кларинет), Петър Кайряков (кавал), Къци Стоянов (барабани, тъпан и перкусии).
Лице за контакт: Пламен Пенев
E-mail: bg_styl@yahoo.es

АКО НЯКОЙ ИСКА ДА ПИТА НЕЩО ДА ПИШЕ НА САЙТА ИМА ПОМЕСТЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ С МЕН С КАВОТО ,МОГА ЩЕ МУ БЪДА ПОЛЕЗЕН.
на първа страница ,,Имиграция в Испания'' най от доло на страницата!

Всички форми за контакт с мен са актуални и работят.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg