immigracia.alle.bg

За деца до завършване на Основно образование

Нека подчертая че, това се отнася за ученици от 1 клас до завършване на Основно образование!

за записване в Испанско училище са нужни следните документи: Свидетелство за завършен клас , който да бъде предужен с два сертификата за хорариум и оценки от настоящия клас който се издават за чужбина, Акт за раждане ,Медицинскиът картон страниците с имунизациите ,и някаде се иска и свидетелство за Граждански брак на родителите. Всичко това трябва да бъде преведено и легализирано от заклет преводач и нотариално заверено! Задграничен Паспорт. Това са документите от България. А от тук на място в Испания трябва да се извади N.I.E по общият ред както се вадят документи за родителите му.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg