immigracia.alle.bg

Образование

ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМИ В ИСПАНИЯ

Образование
Легализацията на оригинални академични документи да влезе в сила в чужбина, е процес, съгласувани с международен характер, които първо изисква признаването на подписи от страна на испанските власти.
Подписване признаване

Документи фирми, наблюдавани от Министерството на образованието:

     * Официален университетски титли и важат за цялата територия на държавата, издадено от ректорите на университетите.
     * Заглавието и завършил висше образование, издадени от Министерството на образованието
     * Официален преписи на обучение за придобиване на сертификатите, посочени в предходните алинеи. (Сертификатите за регистрация, не отговарят на условията за признаване на подписи).
     * Сертификат, издаден от спазването от страна на Министерството на образованието с условията за квалификация, изисквани от директивите на Съвета на Европейските общности.
АКО НЯКОЙ ИСКА ДА ПИТА НЕЩО ДА ПИШЕ НА САЙТА ИМА ПОМЕСТЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ С МЕН С КАВОТО ,МОГА ЩЕ МУ БЪДА ПОЛЕЗЕН.
на първа страница ,,Имиграция в Испания'' най от доло на страницата!

Всички форми за контакт с мен са актуални и работят.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg